• Franeker - Museum Martena

  In januari en februari 2012 liet ik mijn werk zien in het Museum Martena in Franeker.

  De Coba de Grootzaal wordt gebruikt voor wisselende tentoonstellingen, dus daar vond de tentoonstelling plaats.

  Ik wilde, tijdens de opening, behalve aandacht voor mijn werk ook aandacht voor de drager van dat werk, de Coba de Grootzaal en tenstolle aandacht voor het hele gebouw. Een van de mogelijkheden om de aandacht op de ruimte te richten leek mij om geluid in die ruimte en door het gebouw te laten klinken.

  Sina Keuning, Albert Smit en Henk Jansen hadden op uitnodiging van mij een tentoonstelling in Twijzel geopend door samen te improviseren op  werk van een fotograaf en twee grafici. Heel verschillend werk waarop de muzikanten ter plekke improviseerden. Daar hadden ze mij overtuigd van hun kunnen.

 • Twijzel - Pilat en Pilat

   Ze lieten  drie heel verschillende  stukjes muziek horen waarbij ze  het werk van ieder kunstenaar afzonderlijk  als het ware vertaalde in muziek en de drie stukjes muziek tot een geheel speelden. Kijkend naar het werk, daar klanken aan gevend, luisteren en reageren op de klanken van de anderen, dat leverde een kwetterend stuk op gevolgd door een ingetogen bijna stil stuk en een robust stuk. De betreffende kunstenaars waren verguld en geroerd met de muzikale impressie van hun werk.

  Ook in het Museum Martena in Franeker deden zij iets soortgelijk, al improviserend muziekmakend door het gebouw gaven ze tenslotte commentaar op mij  werk in de zaal, precies zoals ik gehoopt had.

   

  Trude van Assem

 • Heerenveen -  Kunstruimte

   

  Reactie van kunstenaar Henk Kamsma die in 2011 exposeerde in de kunstruimte te

  Heerenveen waar wij de opening verzorgden:

   

  Tijdens de opening van mijn expositie 'Elan Vital', bleek Multiple Noise in staat het beeldend werk muzikaal te kunnen verklanken. Niet als impressie of als reactie, maar als communicatie op een bijzonder plan.

   

  Henk G. Kamsma

opening van expositie "het vijfde kwartier" van fotografencollectief "het blauwe uur" in Tresoar, Leeuwarden, september 2012.

opening van expositie "uitzichten" van Maya Vermeulen, Gemeentehuis Tynaarlo, september 2012